Kolekcja archiwaliów


 W kolekcji gromadzone są różnorodne muzealia o charakterze archiwalnym, związane z dziejami włókiennictwa. Wśród nich wyróżniają się m.in. zespoły archiwaliów dotyczące Spółdzielni Artystów „ŁAD”, artystów – profesorów Lucjana Kintopfa, Haliny Karpińskiej-Kintopf, Leny Kowalewicz-Wegner. Jedną z wielu naszych archiwalnych pereł jest zebrana przez inż. Fryderyka Wiejskiego kolekcja filatelistyczna „Włókiennictwo na znaczkach pocztowych świata”. Do wyjątkowo wartościowych należy zaliczyć materiały ilustrujące działalność Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku. Jednym z najciekawszych cymeliów jest także nietypowy zespół archiwaliów dokumentujących działalność Laboratorium Doświadczalnego i Towarzystwa Eksploatacji Patentów Polskie Włókna Zastępcze prowadzonych w Łodzi przez Jana Kubickiego.

Wyjątkową wartość archiwalną ma obszerny zbiór materiałów dokumentujących odbywające się w latach 1977-2005 Plenery Tkackie „Art Stilon” w Lubniewicach. Jednym z bardziej interesujących jest również sukcesywnie powiększany zespół archiwaliów związanych z nauczaniem włókiennictwa obejmujący m.in. projekty programów nauczania, a także pochodzące z pierwszej połowy XX wieku zeszyty Herberta Willnera, Mieczysława Krawczyka, Henryka Szrajbera, Janusza Szoslanda. W naszej kolekcji ujęte zostało również nauczanie krawiectwa – poprzez zeszyty m.in. Zofii Urbanowicz, Janiny Szub, Janiny Just Krystyny Krasnodębskiej. Wyjątkową wartość pamiątkową mają rękopisy Krystyny Kondratiuk – założycielki i pierwszego dyrektora muzeum. Uzupełnieniem kolekcji jest też duży zbiór medali przyznawanych uczestnikom – laureatom kolejnych edycji Międzynarodowego Triennale Tkaniny.

Dowiedz się więcej


KOLEKCJA

Muzeum techniki i przemysłu, sztuki, designu, mody, historii regionu, etnograficzne… Dzięki niezwykle bogatym i zróżnicowanym zbiorom Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest po trosze każdą z tych instytucji.