Kolekcja - historia włókiennictwa


 W momencie projektowania w Łodzi muzeum poświęconego włókiennictwu oczywiste wydawało się utworzenie wydzielonej kolekcji, która dokumentować miała rozwój włókiennictwa przede wszystkim w okręgu łódzkim i samej Łodzi. W pewnym sensie miał być to zbiór źródeł historycznych, ale źródłem historycznym może być każdy artefakt, w zależności od tego, czego dowiedzieć chce się dany badacz. Dlatego też niektóre z pierwotnych założeń dotyczących kształtu kolekcji nie wytrzymały próby czasu i jej podstawy krystalizowały się faktycznie przez długi czas po inauguracji działalności instytucji w murach Białej Fabryki.

Szacunek dla każdej z pamiątek przeszłości i doraźne wystawiennicze zapotrzebowanie walczyły z dążnością do selekcji i zachowania tylko przedmiotów najwartościowszych. Kolekcja historyczna pozostała najbardziej zróżnicowaną częścią zbiorów muzeum, gdyż punktem odniesienia nie jest obiekt sam w sobie, ale fragment przeszłości, który przywołuje. Na tej podstawie można było w ramach jednego profilu tematycznego zgromadzić muzealia tak różne jak elementy wyposażenia wnętrz pochodzące z kantorów fabrycznych i biur fabrykantów z jednej strony po, dajmy na to, gadżety reklamowe poszczególnych zakładów z drugiej. Wyodrębniły się jednak wśród nich wyraźne podkolekcje, grupy podobnych przedmiotów o szczególnej wartości dokumentacyjnej, które tworzą osobne, wewnętrznie spójne całości.

W podkolekcji weksykologicznej znajdziemy proporce oraz sztandary, część numizmatyczną tworzą medale, plakiety i żetony pamiątkowe, a do falerystycznej zaliczamy odznaczenia państwowe, ale też i zakładowe. W części poświęconej papierom wartościowym znajdują się akcje spółek, świadectwa tymczasowe, obligacje, listy zastawne czy polisy ubezpieczeniowe. Osobną całość tworzą też dokumenty-zarówno proweniencji fabrycznej, jak i prywatnej, którym z różnych przyczyn nie przysługuje kategoria archiwalna. Ostatnie dwie grupy stanową druki reklamowe, wśród których wyróżnia się zbiór etykiet na towary konfekcjonowane oraz podkolekcja ikonograficzna zawierająca fotografie, obrazy i grafiki.

Dowiedz się więcej


Kolekcja

Muzeum techniki i przemysłu, sztuki, designu, mody, historii regionu, etnograficzne… Dzięki niezwykle bogatym i zróżnicowanym zbiorom Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest po trosze każdą z tych instytucji.