Aktualności


155 000 zł dofinansowania dla CMWŁCentralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi otrzymało 155 000 zł w ramach programu „Infrastruktura kultury”.

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli nam na modernizację Pracowni Fotograficznej CMWŁ wraz z doposażeniem w infrastrukturę sieciową oraz komputer, a także zakup komputerów do działów merytorycznych wraz z zakupem nowoczesnego oprogramowania do ewidencjonowania i opracowywania zbiorów.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości wykonywanych zdjęć zbiorów muzealnych, usprawnienie procesu ich obróbki i archiwizacji, zabezpieczenie archiwum fotograficznego przed degradacją, a także podwyższenie standardów działalności kulturalnej, naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej przez CMWŁ. Wdrożenie programu do ewidencji zbiorów pozwoli na znaczące usprawnienie pracy kustoszy z liczącymi ponad 24 tys. obiektów kolekcjami CMWŁ, wspólne, zdalne opracowywanie metadanych, zdjęć i opisów merytorycznych, efektywne przygotowywanie wystaw, udostępnianie danych na potrzeby kwerend i wypożyczeń innym instytucjom, upowszechnianie kolekcji CMWŁ poprzez katalog zbiorów na stronie www muzeum.

--

Nazwa zadania: Modernizacja Pracowni Fotograficznej oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do ewidencji zbiorów CMWŁ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Kwota dofinansowania: 155 000,00 zł