Aktualności


CMWŁ nominowane w konkursie "Zabytek Zadbany 2022"Najstarsze, frontowe skrzydło Białej Fabryki, czyli budynek A, zostało nominowane w kategorii „zabytki techniki” w najnowszej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”. Wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie podczas uroczystej gali.  

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Konkurs wyróżnia właścicieli i zarządców, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorów konserwacji obiektów zabytkowych, właściwego ich użytkowania i zagospodarowania. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku, a od 11 lat prowadzony jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Odnowienie elewacji oraz wnętrz najstarszego skrzydła zabytkowej fabryki – budynku A oraz południowego skrzydła C zrealizowano w ramach projektu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz miasta Łodzi. Prace w skrzydle A Białej Fabryki przystosowały przestrzenie Muzeum do nowoczesnych standardów ekspozycyjnych i nadały im innowacyjne, multimedialne i interaktywne funkcje kulturalno-edukacyjne. To właśnie w tych przestrzeniach możecie oglądać obecnie wystawy Mɪᴀsᴛᴏ–Mᴏᴅᴀ–Mᴀsᴢʏɴᴀ oraz „Helena Bohle-Szacka. Przenikanie”.