Aktualności


Dział InwentaryzacjiNikt nie zna naszych muzealnych obiektów lepiej niż one. Są jak strażniczki, które strzegą drogocennych skarbów i kolekcjonują informacje dotyczące ich historii i pochodzenia. Dziś w ramach cyklu jubileuszowego przedstawiamy Wam Dział Inwentaryzacji, w którym pracują Lidia Zganiacz, Joanna Rogiewicz, Agnieszka Ambruszkiewicz i Marlena Kaliniak-Pacholska.

Dział Inwentaryzacji zajmuje się całokształtem prac związanych z opieką nad zbiorami, ich inwentaryzacją oraz udostępnianiem eksponatów instytucjom zewnętrznym. Odpowiada również za prawidłowe prowadzenie ksiąg inwentarzowych, księgi wpływu, kartoteki kart opracowania naukowego oraz fotodokumentację eksponatów. Współpracuje bezpośrednio ze wszystkimi działami merytorycznymi gromadzącymi kolekcje muzealne. W jego strukturze organizacyjnej znajduje się Pracownia Fotograficzna i Fotoarchiwum, odpowiedzialne za fotoinwentaryzację i digitalizację zbiorów.

Poznajcie bliżej nasze bohaterki:

Lidia Zganiacz – etnograf i muzealnik, starszy kustosz pełniący funkcję Głównego Inwentaryzatora i jednocześnie kierownika Działu Inwentaryzacji, wcześniej kierownik Działu Kontekstów Kulturowych Włókiennictwa.

Pani Lidia to wybitna specjalistka od tkaniny ludowej. W muzeum pracuje od 1988 roku. Jest autorką wielu opracowań na temat tkaniny dwuosnowowej i wielonicielnicowej a także realizatorką projektu badawczego na Podlasiu (2008) dotyczącego techniki wytwarzania tkanin podwójnych i zakończonego realizacją filmu „Tajniki podwójnego piękna”. Jest jurorem w konkursach tkaniny ludowej i tkaniny unikatowej twórców amatorów, a także kuratorem wielu wystaw. Podczas swojej wieloletniej pracy miała okazję współpracować przy organizacji Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi, będąc jednocześnie członkiem Biura Organizacyjnego MTT.

- Lubię nowe wyzwania, czego dowodem jest moja droga zawodowa i obecna funkcja – bardzo odpowiedzialna. W pracy muzealnika podoba mi się to, że wbrew utartym stereotypom, nie jest wcale nudna i wiele się w niej dzieje. Najbardziej pozytywną jej stroną jest kontakt z ludźmi – pasjonatami tradycji zawartej w materialnym obiekcie.

Joanna Rogiewicz – z wykształcenia historyk i muzealnik

Pracę w muzeum zaczęła pod koniec 2001 roku i jak sama mówi, miała ogromne szczęście spotkać tu wiele osób, które nauczyły ją co tak naprawdę znaczy być muzealnikiem. Zajmuje się nadzorem nad zbiorami, a od niedawna pełni także funkcję Sekretarza Komisji ds. Wyceny i Kwalifikacji. Za największe wyzwanie uważa koordynowanie projektu digitalizacji muzealnych zbiorów i udostępnianie ich na portalu Digitex.

- Dzięki wspaniałemu zespołowi zaangażowanemu w ten projekt to dla mnie fantastyczne doświadczenie i przykład znakomitej współpracy.

A co sprawia jej największą przyjemność?

- Spotkania z naszymi darczyńcami, dzięki którym możemy stale rozbudowywać naszą kolekcję. Ale równie cenne, jak same obiekty, są historie i opowieści „zwykłych” ludzi, które budują szerszy kontekst każdego pozyskanego przedmiotu.

Agnieszka Ambruszkiewicz  – fotograf, wieloletni pracownik CMWŁ

Zajmuje się wykonywaniem dokumentacji wizualnej obiektów muzealnych, wystaw i wydarzeń do celów ewidencyjnych i prezentacyjnych. Ściśle współpracuje z opiekunami wszystkich kolekcji oraz Działem Konserwacji. Od 2017 r. jest zaangażowana w projekt Digitex, dzięki któremu muzeum mogło zakupić do pracowni fotograficznej nowy sprzęt pozwalający na wytwarzanie bardzo dobrej jakości cyfrowych odwzorowań obiektów muzealnych.

- Moją rolą w projekcie jest dbanie o zachowanie spójności tworzonej fotografii dokumentacyjnej oraz wprowadzanie niezbędnych korekt. Zbiory muzealne są bardzo różnorodne, toteż każdy dzień mojej pracy jest dla mnie nowym wyzwaniem.

Marlena Kaliniak-Pacholska – adiunkt w Dziale Inwentaryzacji, pracownik pracowni fotograficznej i fotoarchiwum.

Z wykształcenia mgr inż. włókiennik, w muzeum pracuje od marca 2019 r. Do jej obowiązków należy przyjmowanie muzealiów do pracowni, asystowanie przy ich fotografowaniu, praca związana z fotoarchiwizacją oraz z udostępnianiem zdjęć obiektów muzealnych "na zewnątrz", a także digitalizacja zasobów Fotoarchiwum, które posiada bardzo bogaty zbiór negatywów czarno-białych i kolorowych oraz diapozytywów, wytwarzanych na potrzeby muzeum od początku lat 60-tych XX w.

Za co lubi swoją pracę?

- Za jej różnorodność i możliwość poszerzania horyzontów, za kontakt z historią, zarówno przedmiotów, jak i ludzi, za to, z jakimi osobami mam przyjemność pracować. Każdego dnia poznaję nowy kawałek historii muzeum.