Aktualności


Dział Pozyskiwania FunduszyTaki dział chciałaby mieć każda instytucja, a i w niejednym domu przydałby się jako wsparcie
w poszukiwaniu dodatkowych źródeł utrzymania! J Dział Pozyskiwania Funduszy, bo o nim tu mowa, to trzy kobiety, które potrafią świetnie liczyć, planować i argumentować – co jest nieodzowne w tworzeniu dobrych projektów i w kontaktach z potencjalnymi sponsorami. O swojej pracy i wyzwaniach z nią związanych opowiadają: Anna Piaszczyńska, Ewa Czesna i Barbara Ziemnicka-Darnowska.  

 

Barbara Ziemnicka-Darnowska – specjalista ds. pozyskiwania funduszy:

W muzeum pracuję od 2008 r., wcześniej jako kustosz w dziale Organizacji Wystaw. Najciekawsza w mojej pracy jest różnorodność wyzwań, współpraca przy wielu projektach muzealnych, od wystawienniczych, wydawniczych, edukacyjnych, związanych z gromadzeniem kolekcji, zakupem nowoczesnego wyposażenia czy modernizacją budynków, po – coraz popularniejsze – działania w sieci: aplikacje, wystawy i publikacje online. Równie satysfakcjonująca jest możliwość uczestniczenia w każdym etapie tworzenia i realizacji projektu – od kształtowania się koncepcji do podsumowania efektów, co w praktyce oznacza udział niemal we wszystkich aspektach pracy muzealnej. Szczególnie miły jest moment, gdy zespołowa „burza mózgów” przeradza się w jeden konkretny i spójny projekt, gotowy do realizacji.

 

Ewa Czesna – specjalista ds. pozyskiwania funduszy:

W dziale pracuję od 2017 r. Odpowiadam m.in za przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów, monitorowanie przebiegu ich realizacji i współtworzenie raportów.

Dzięki działaniom projektowym jesteśmy na bieżąco z najnowszymi pomysłami kuratorów wystaw, kustoszy i edukatorów muzealnych. Na co dzień pracujemy z językiem, koncepcjami i liczbami. W powierzonych nam zadaniach wykorzystujemy m.in. umiejętności rachunkowe oraz zdolność analizy i syntezy. Można powiedzieć, że w pracy na tym stanowisku ważny jest racjonalny sposób myślenia – szczególnie mi bliski z racji wykształcenia filozoficznego. Wszystko powinno być jasne, precyzyjnie określone, spójne logicznie i dobrze uzasadnione. Projektami zajmuję się nie tylko z perspektywy „biurowej”. Szczególnie cenię sobie możliwość pracy przy organizacji plenerowych koncertów Geyer Music Factory w okresie wakacyjnym. Przygotowaniem festiwalu zajmuję się od 2011 r., czyli prawie od początku jego istnienia. Każda edycja GMF to nowa dawka wrażeń, nie tylko muzycznych. Ale zawsze ten sam magiczny klimat: letnie wieczory, dziedziniec Białej Fabryki wypełniony muzyką, gra świateł padających ze sceny, pasja artystów i entuzjazm publiczności. A na koniec – satysfakcja zespołu zaangażowanego w realizację festiwalu.


Anna Piaszczyńska – kierownik działu:

Moim zadaniem, podobnie jak Ewy i Basi, jest poszukiwanie możliwości pozyskania funduszy
od instytucji i sponsorów, tworzenie i monitorowanie projektów, prowadzenie dokumentacji projektowej, a także koordynacja niektórych przedsięwzięć. Najciekawszym aspektem mojej pracy jest współdziałanie w zespole, wymiana pomysłów, wiedzy, kompetencji i doświadczeń. Mam poczucie, że uzupełniamy i wspieramy się nawzajem zarówno w naszym dziale, jak i z pozostałą załogą, a efekty w postaci dofinansowanych projektów przynoszą wszystkim sporą satysfakcję. Ogromnym wyzwaniem jest konieczność sprostania narzuconym z góry ramom: terminom, założeniom programów grantowych, określonym celom i wskaźnikom, które trzeba osiągnąć pomimo ograniczeń budżetowych. Chyba już przyzwyczaiłyśmy wszystkich, że nalegamy na „niemożliwe” terminy i „dręczymy” przypominaniem o zapisach z wniosków. Na co dzień panuje u nas w dziale atmosfera skupienia i spokoju, ale chyba nie ma bardziej uśmiechniętych osób w muzeum, kiedy docierają dobre wieści o przyznanych dotacjach – panuje wtedy istna euforia!

CZYTAJ RÓWNIEŻ


Brygada techniczna i ekipa porządkowa CMWŁ

W jubileuszowym cyklu prezentujemy zespół CMWŁ.

Dział Inwentaryzacji

W jubileuszowym cyklu prezentujemy zespół CMWŁ

Textile Culture Net

CMWŁ we współpracy z międzynarodowymi instytucjami daje początek nowej inicjatywie