Aktualności


Lista certyfikowanych przewodników po wystawach stałych CMWŁZakończyła się pierwsza edycja kursu szkoleniowego dla przewodników miejskich „Nowe wystawy stałe w CMWŁ”. Grupa 22 łódzkich przewodników otrzymała certyfikaty poświadczające ich przygotowanie do oprowadzania po wystawach „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” oraz Mɪᴀsᴛᴏ–Mᴏᴅᴀ–Mᴀsᴢʏɴᴀ. Kursanci uczestniczyli w zajęciach i wykładach prowadzonych przez kuratorów wystaw oraz edukatorów CMWŁ. Warunkiem otrzymania certyfikatu było zdanie egzaminu praktycznego, polegającego na oprowadzaniu po wylosowanym fragmencie wystawy. 

Lista przewodników posiadających certyfikat:

Krzysztof Ambroziak
Anna Cywińska
Patrycja Czudak
Anna Drzewiecka
Krystyna Janus
Izabela Kaczanowska
Katarzyna Koch
Agnieszka Kołacz
Elżbieta Kupisińska
Joanna Łabeńska
Bartosz Mielniczek
Marek Niewola
Anna Nowalińska-Ambroziak
Magdalena Podgórska
Magdalena Prasoł
Dorota Rataj
Beata Rzekiecka-Seweryn
Małgorzata Rządkiewicz
Piotr Sepetkowski
Aleksandra Strojecka
Piotr Tomczyk
Monika Wilanowska
Katarzyna Wyrzykowska
Marcin Wyrzykowski