Aktualności


Wystawa „Miasto-Moda-Maszyna” dostępna dla osób z niepełnosprawnościami wzrokuJuż wkrótce nasza wystawa stała „Miasto-Moda-Maszyna” będzie bardziej dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących! Właśnie kończymy realizację projektu, dzięki któremu powstała ścieżka audiozwiedzania do samodzielnego zwiedzania i oferta edukacyjna, materiały dotykowe i repliki wybranych obiektów z wystawy. Zamontowaliśmy też ścieżkę naprowadzającą i system komunikatów głosowych, które ułatwią bezpieczne poruszanie się po terenie naszego muzeum. A znaczna część zespołu wzięła udział w szkoleniach przygotowujących nas do przyjęcia gości z niepełnosprawnością wzroku.

Wszystkie wprowadzane rozwiązania testowaliśmy z konsultantami oraz przedstawicielami grupy docelowej. Odbyły się pilotażowe warsztaty i oprowadzania, badania ankietowe oraz grupy focusowe. Teraz analizujemy wnioski z badań i ulepszamy to, co zrobiliśmy. Wiemy też już, że praca nad dostępnością nigdy się nie kończy. Będziemy więc sukcesywnie poprawiać dostępność wystawy z myślą o kolejnych grupach ze specjalnymi potrzebami.

--

foto: Dariusz Kulesza

Zadanie Realizacja modelu dostępności wystawy "Miasto-Moda-Maszyna" dla osób niewidomych i słabowidzących zrealizowane zostało w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Kultura bez barier".