RADA PROGRAMOWA 17. MTT


 Skład Rady Programowej:

 

Przewodnicząca:

Aneta Dalbiak – dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 

Członek honorowy:

prof. Wojciech Sadley – artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 

Rada Programowa:

Marta Kowalewska – kuratorka wystawy, główna kuratorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, członkini zarządu European Textile Network

prof. Ewa Latkowska-Żychska – artystka i profesorka Akademii Sztuki Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

dr Dariusz Leśnikowski – krytyk sztuki, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

dr Małgorzata Ludwisiak – kuratorka wystaw, główna kuratorka Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, członkini zarządu Światowego Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej CIMAM

dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska – artystka, profesorka Akademii Sztuki w Szczecinie

Grzegorz Musiał – kolekcjoner, kurator, prezes Fundacji Signum

Hanna Wróblewska – kuratorka wystaw, zastępczyni dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego, wiceprzewodnicząca Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM