Wirtualne spotkania


 Działania online kształtują postawę świadomego odbioru kultury i podejmują zagadnienia znajdujące się w szkolnej podstawie programowej. Spotkania online inspirowane są przede wszystkim aktualnymi wystawami i dziełami z kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a ich tematyka odnosi się do zagadnień związanych ze sztuką, przemysłem, historią i modą.

Spotkania prowadzone są na platformie ZOOM. Edukatorzy wykorzystują różne narzędzia do aktywizacji uczestników oraz poprzez rozmowę motywują ich do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

 

Informacje organizacyjne:

-> Dla kogo: Zapraszamy grupy zorganizowane. Liczba uczestników: do 30 osób. Obecność opiekuna podczas spotkania jest obowiązkowa.

-> Kiedy: Wydarzenia mogą się odbyć od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. Godzinę rozpoczęcia ustalamy indywidualnie z opiekunem grupy.

-> Czas trwania: 45 do 60 min.

-> Koszt: 6 zł od uczestnika, opiekun bierze udział bezpłatnie.

 

-> Jak zarezerwować spotkanie?

Mailowo: online@cmwl.pl

Telefonicznie: 500 527 855

Abyśmy mogli dokonać rezerwacji, będziemy potrzebowali kilku informacji:

  • preferowane terminy
  • temat spotkania (chętnie pomożemy go wybrać!)
  • nazwa i adres szkoły
  • wiek uczestników
  • liczba uczniów i opiekunów
  • kontakt do opiekuna grupy (imię, nazwisko, telefon, adres e-mailowy)
  • dodatkowe informacje o grupie (np. o osobach z niepełnosprawnościami)
  • ewentualnie: dane do faktury

 

-> Płatność: Po zarezerwowaniu terminu zamawiający otrzyma dane do wykonania przelewu. Opłatę należy uiścić w terminie nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem wydarzenia.

 

Po dokonaniu wpłaty na adres mailowy zamawiającego wysłany zostanie link do wydarzenia na platformie ZOOM, który należy przekazać uczestnikom.

Uczniowie będą potrzebowali urządzenia z dostępem do Internetu. W miarę możliwości prosimy, aby uczestnicy posiadali włączone kamery i mikrofony.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 

 

-> Tematy do wyboru:

POCZUJ RYTM!

Tematem wydarzenia jest szeroko rozumiane pojęcie rytmu. Różnorodne działania, m.in.  wspólne odsłuchiwanie dźwięków, obserwacja oddechu czy analiza wybranych dzieł sztuki, pomagają w odkryciu, że rytm jest obecny nie tylko w muzyce czy otaczającej rzeczywistości, ale również we własnym ciele i w sztuce. Na przykładzie m.in. prac łódzkiego awangardowego artysty - Antoniego Starczewskiego - uczestnicy dowiedzą się, że rytm może się też składać z różnych powtarzających się elementów (sekwencja).

Spotkania przeznaczony dla klas I-III SP

HASŁA KLUCZOWE: rytm w muzyce, rytm w ciele, rytm w sztuce, kompozycja rytmiczna, rytm prosty, rytm wieloelementowy – sekwencja, Antoni Starczewski, sztuka współczesna

 

CZYSTA ABSTRAKCJA

Podczas wydarzenia uczestnicy zaznajamiani są z zagadnieniem abstrakcji w sztuce oraz jej różnych form. Analiza wybranych prac z dziedziny tkaniny artystycznej, fotografii oraz malarstwa, pozwoli wyjaśnić różnicę między dziełem o charakterze realistycznym i abstrakcyjnym. Poprzez różne działania takie jak - dyskusja, burza mózgów czy praca indywidualna, pomożemy w praktyce zrozumieć pojęcie formy i kompozycji abstrakcyjnego dzieła sztuki.

Wydarzenie przeznaczone dla klas IV-VIII SP oraz Szkół Ponadpodstawowych

HASŁA KLUCZOWE: abstrakcja, realizm, forma, kompozycja, punkt, linia, płaszczyzna, kształt, kompozycja geometryczna, kompozycja organiczna

 

ŁÓDŹ FABRYCZNA

Łódź to miasto, które dawniej było pełne fabryk. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, co to jest fabryka, jak wygląda i jakie można w niej usłyszeć dźwięki? Sprawdzimy, co wspólnego z fabryką ma czajnik, poszukamy cech charakterystycznych architektury przemysłowej i wsłuchamy się w dźwięki fabrycznych maszyn a także poznamy legendę o założeniu Łodzi.

Wydarzenie przeznaczone dla klas I-VI SP

HASŁA KLUCZOWE: fabryka, przemysł, włókiennictwo, historia Łodzi, maszyna parowa

 

ZIEMIA OBIECANA

Jak doszło do tego, że w ciągu kilkudziesięciu lat Łódź z małej osady stała się jednym z największych polskich miast przemysłowych? Podczas zajęć prześledzimy jakie były przyczyny i skutki rozwoju Łodzi jako miasta przemysłowego. Przyjrzymy się jak zmieniał się plan miasta, dowiemy się, jak rozpoznać fabrykę i jak wyglądała praca zatrudnionych w niej robotników.

Wydarzenie przeznaczone dla klas VII-VIII SP oraz dla Szkół Ponadpodstawowych

HASŁA KLUCZOWE: historia Łodzi, historia przemysłu, rewolucja przemysłowa, miasto, przemysł, włókiennictwo, robotnicy, fabrykanci

 

MODNIE CZY WYGODNIE?

Dawniej ubrania dziecięce były odbiciem strojów dorosłych. Z czasem zaczęło się to zmieniać i nieśmiało pojawiły się początki mody dziecięcej, która rozwija się do dziś. Kiedy patrzymy na dawne portrety i zdjęcia dzieci, możemy zastanawiać się np. nad tym, czy te stroje były wygodne? Uczestnicy poznają dawną modę dziecięcą, dowiedzą się jakie kolory zalecano dla chłopców, a jakie dla dziewcząt. Który z brytyjskich książąt stał się w XIX wieku ikoną mody? A nawet, skąd wzięło się powiedzenie „trzymać kogoś w ryzach”?

Wydarzenie przeznaczone dla klasy I-VI SP

HASŁA KLUCZOWE: moda, dzieci, stroje dziecięce, stroje dawne, wygoda, styl marynarski, pumpy, ryzy, kryza

 

OD TRENU DO DEWIZKI

Moda ostatnich dekad XIX wieku kojarzy się z elegancją i wyrafinowaniem. Panie na co dzień nosiły długie suknie, a panowie – garnitury. Z drugiej strony była to czas wielkich fabryk i ogromnych rzesz robotników. Jak oni się ubierali? Czym różniły się ich ubrania od strojów osób z towarzystwa? Jakie były modne dodatki? Wreszcie, jaki jest obraz mody tamtych lat w wybranych lekturach szkolnych? Zastanowimy się też wspólnie, czy ówczesna moda przyjęłaby się w naszych czasach.

Wydarzenie przeznaczone dla klas VII-VIII oraz Szkół Ponadpodstawowych

HASŁA KLUCZOWE: moda, historia, XIX wiek, Stefan Żeromski, Bolesław Prus, tiurniura, dodatki do stroju, burżuazja, robotnicy