Aktualności


65 000 ZŁOTYCH DOTACJI DLA CMWŁCentralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi otrzymało 65 000 złotych dotacji z programu „Infrastruktura kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego systemu monitoringu podstawowych parametrów klimatycznych, który zostanie zamontowany zarówno w przestrzeniach wystawienniczych, jak i magazynowych CMWŁ.

Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i eksponowania zbiorów muzealnych jest kwestią kluczową. Zabytkowe przedmioty wykonane są z różnych materiałów, które reagują na zmiany wilgotności względnej i temperatury powietrza. Zbyt niska wilgotność i wysoka temperatura powodują pękanie, kruszenie materiałów, a zbyt wysoka wilgotność i niska temperatura – ich pęcznienie czy narażenie na atak mikroorganizmów. Wyjątkowo szkodliwe są także gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności. W naszym klimacie problem zachowania właściwych warunków występuje w ciągu całego roku – nie pomaga w tym ani sezon grzewczy, ani okresy przejściowe pełne wahań warunków, ani też upalne lata.

Nowy system, złożony z czujników – punktów pomiarowych oraz odbiorników łączących się z serwerem Muzeum (dzięki czemu dane będą automatycznie zbierane, przetwarzane i raportowane) pozwoli na poprawę ochrony eksponowanych i przechowywanych prac w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

--

Nazwa projektu: Zakup systemu monitoringu warunków klimatycznych do pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych CMWŁ

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Infrastruktura kultury". Dofinansowanie MKiDN 65 000 PLN netto.  Całkowita wartość zadania 81 976 PLN netto

--

Fotografia: Patryk Wacławiak

--