Aktualności


Lista artystów zakwalifikowanych do wystawy 17. MTTW dniach 5-6 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie jury 17. edycji Międzynarodowego Triennale Tkaniny. Jury poddało pod obrady 477 formularzy zgłoszeniowych, które zostały nadesłane w określonym w regulaminie terminie oraz spełniały warunki formalne. W wyniku obrad wyłonionych zostało 57 prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie. Zgłoszenia rozpatrywane były pod kątem formalnym, merytorycznym oraz pod względem odwołania się do hasła przewodniego 17. MTT, którym jest „Stan splątany”.

Lista artystów zakwalifikowanych do udziału w wystawie 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny.

W skład jury wchodzą:

1. Ana Paula Cohen
2. Zasha Colah
3. Ann Coxon 
4. Marta Kowalewska
5. Mizuki Takahashi
6. Alex Younger