Aktualności


Zmarła Teresa PutowskaZe smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Teresy Putowskiej, wszechstronnej artystki posiadającej niezwykłą wrażliwość na piękno i poetykę krajobrazu – jej wiodącego źródła inspiracji twórczej.

Teresa Putowska urodzona w 1936 w Ząbkach koło Warszawy, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie w 1961 uzyskała dyplom z architektury wnętrz, następnie do 1967 r. studiowała malarstwo i tkaninę u Stanisława Teisseyre’a, Jacka Żuławskiego i Józefy Wnukowej. W latach 1957-1961 była związana ze studenckim teatrem pantomimy rąk i przedmiotów „Co To”, założonym przez Romualda Frejera – występowała, tworzyła scenografie.  Po studiach przeprowadziła się do Warszawy, głównego miejsca jej działalności twórczej.

Zajmowała się tkactwem, malarstwem olejnym, rysunkiem oraz technikami graficznymi; była bardzo utalentowaną akwarelistką. Jej gobeliny to metaforyczne pejzaże stanowiące połączenie sztuki abstrakcyjnej z liryczną narracją. Pogodny nastrój wysublimowanych w kolorze kompozycji stał się cechą charakterystyczną jej twórczości. Teresa Putowska przez wiele lat była związana z Pracownią Doświadczalną Tkactwa Artystycznego warszawskiego ZPAP.

Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie brała udział w życiu artystycznym środowisk opozycyjnych. Była uczestniczką wystaw „Obecność”, organizowanych w latach 80. przy Parafii Miłosierdzia Bożego na ul. Żytniej w Warszawie. Hojnie przekazywała swe prace na aukcje związane z działalnością charytatywną i ważnymi celami społecznymi.

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jej tkanina była prezentowana ostatni raz w 2005 r. na wystawie „55 lat obecności. Pracownia Doświadczalna Tkactwa Artystycznego Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków”. W muzealnej kolekcji tkaniny artystycznej znajdują się podarowane przez nią w 2005 i 2012 r. gobeliny. Artystka przekazała również do muzeum cenną, starannie opracowaną dokumentację, m.in. dotyczącą historii warszawskiego środowiska tkaniny i działalności twórców z kręgu opozycji lat 80.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 28 września o godzinie 11.00 w parafii pw. Św. Trójcy w Ząbkach, przy ul. Piłsudskiego 46. Rodzinie Artystki i jej bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.