Aktualności


490 tysięcy euro na nowy projekt CMWŁCentralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi otrzymało 490 tysięcy euro z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 na realizację projektu „Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik”.

Projekt „Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik” realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem w Bergen w Norwegii oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2022-2024. Jego zakres tematyczny skupiony jest wokół sztuki tkaniny, która prezentowana jest po pierwsze jako część dziedzictwa sztuk wizualnych - artystyczny komentarz autorów dotyczący ważnych, aktualnych zjawisk i zagadnień. Po drugie, jako nośnik znaczeń kulturowych, składnik rytuałów i dokument historyczny.

Projekt uwzględnia również potrzeby w zakresie włączania w szerszy nurt kultury i sztuki tradycji twórczych mniejszości etnicznej Saamów z północy Norwegii czy też ginących technik tkackich społeczności lokalnych regionu Podlasia. W ramach zadania zakłada się współorganizację międzynarodowych wystaw sztuki tkaniny, seminariów z udziałem studentów i doktorantów uczelni artystycznych oraz ekspertów z Polski i Norwegii, rezydencji badawczych, międzynarodowego sympozjum, a także współpracę przy tworzeniu publikacji naukowej, platformy internetowej oraz materiałów promocyjnych projektu.

Na zdjęciu: detal pracy „List do Heleny” Dobrosławy Kowalewskiej, technika własna, 2018.