Aktualności


Prezentacja kostiumów ze spektaklu "Kościuszko. Ostatnia bitwa"Od 26 października, w gablocie na parterze budynku D, możecie oglądać trzy kostiumy zaprojektowane przez dr hab. Izabelę Stronias do sztuki „Kościuszko. Ostatnia bitwa”. W ramach przeglądu zorganizowanego z okazji 75-lecia istnienia Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi co dwa tygodnie prezentowane są najciekawsze kolekcje, przedmioty i zjawiska projektowe stworzone przez wykładowców, studentów i absolwentów Instytutu Ubioru ASP Łódź.

Kostiumy i scenografia spektaklu „Kościuszko. Ostatnia bitwa”, którego premiera miała miejsce 5 stycznia 2018 roku w Teatrze Nowym, zostały zauważone przez krytyków teatralnych. Tak pisał o nich Łukasz Kaczyński:

„Ale można też spektakl ten określić inaczej – że jest to głównie pokaz, czy pochód, strojów. Dodajmy, naprawdę ciekawych. Proszę przyjrzeć się fakturze i wzorom choćby czarnego munduru (mniejsza o dokładną nazwę tej jego części) carskiego prokuratora, gdy grający go Wojciech Bartoszek podejdzie do pierwszego rzędu. Albo ta sukmana, którą w pierwszej scenie przykryty jest Kościuszko, mleczna (ecru?) z czerwonymi frędzlami i sznurami. […] W kolorystyce strojów, w pozie, w świetlistości postaci Kościuszki, jest jednak coś zgoła witrażowego. Ale tak jak Izabela Stronias nie zaprojektowała wiernej kopii historycznych strojów, tak Radosław Paczocha nie napisał dramatu historycznego.”

Izabela Stronias jest kierownikiem Pracowni Kostiumu Teatralnego i Filmowego na Wydziale Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2019 roku została uhonorowana Polską Nagrodą Filmową Orzeł w kategorii najlepsze kostiumy do filmu „Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona.

Zapraszamy serdecznie.

--

Opieka merytoryczna: Marcin Różyc, dr Michal Szulc