Magazyn studyjny, czyli Muzeum od kuchni


 Do muzealnych magazynów mają wstęp tylko wtajemniczeni – pracownicy instytucji, kustosze, konserwatorzy czy badacze. Jednak już wkrótce w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi to się zmieni. Powstanie magazyn studyjny, czyli otwarta dla zwiedzających przestrzeń, która połączy w sobie funkcje przechowywania zbiorów (z uwzględnieniem rygorystycznych zasad ich bezpieczeństwa) z funkcją edukacyjną. Gościom CMWŁ pozwoli to zaobserwować, jak działa muzeum jako instytucja i w jaki sposób rekwizyty są gromadzone, katalogowane i przechowywane.

Całość eksponatów, które znajdą się w magazynie pochodzić będzie z unikatowej kolekcji CMWŁ. Wszystkie obiekty związane są z zagadnieniem dziewiarstwa w ujęciu technicznym i estetycznym. Zwiedzającym zaprezentowany zostanie zbiór różnorodnych maszyn dziewiarskich pochodzących z całego XX w. do produkcji fabrycznej, jak i chałupniczej, ale też efekty końcowe produkcji – gotowe sukienki, swetry, czapki i kapelusze czy pończochy. W magazynie studyjnym będzie też można zapoznać się z ważnym etapem procesu produkcyjnego jakim jest projektowanie – zarówno samych dzianin, jak i dzianych ubiorów.

Zbiory przechowywane będą w meblach magazynowych umożliwiających łatwy dostęp do każdego z obiektów. Dopełnieniem funkcjonalności magazynu będą warsztaty, spotkania, dyskusje i gry edukacyjne, które pozwolą na bliższe zapoznanie się z działalnością merytoryczną muzeum i sposobem prowadzenia ewidencji zbiorów.

Magazyn studyjny CMWŁ powstanie w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 15 458 994,85 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 963 559,18 zł. Wkład własny Miasta Łódź to 6 397 376,63 zł.