Archiwum triennale


1. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, ŁÓDŹ 19751. Międzynarodowe Triennale Tkaniny

Łódź, 22 października – 31 grudnia 1975 r.

Już w katalogu towarzyszącym pierwszej odsłonie Triennale organizatorzy wyrażali nadzieję, że wydarzeniu uda się nadać międzynarodowy charakter. Sukces wystawy pozwolił wcielić tę ideę w życie i w 1975 r. w Łodzi zaprezentowano prace artystów z 14 państw. Co za tym idzie zmianie uległa nazwa imprezy, a jako jej oficjalnie języki oprócz polskiego przyjęto także francuski i rosyjski. W celu zweryfikowania płynących ze świata zgłoszeń zastosowano dwustopniową selekcję przeprowadzaną przez członków Jury. Po raz pierwszy Triennale odbyło się w salach Centralnego Muzeum Włókiennictwa (do 1975 r. funkcjonującego pod nazwą Muzeum Historii Włókiennictwa), lokalizacji, w której ma miejsce aż do dzisiaj. Utrzymano podział na odrębne wystawy tkaniny unikatowej i przemysłowej, zwracając uwagę, że twórcze eksperymenty w obszarze sztuki sprzyjają rozwojowi i zmianom estetycznym w dziedzinie projektowania użytkowego. Do udziału dopuszczano prace mieszczące się w klasycznej definicji tkactwa, o konstrukcji opartej na przeplocie włókna, z wyłączeniem form pośrednich i rzeźby miękkiej. Łącznie zaprezentowano 194 prace przygotowane przez 170 artystek i artystów.

Organizatorzy:
Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Zakłady Artystyczne „Art” w Łodzi, Związek Polskich Artystów Plastyków

Miejsce ekspozycji: Centralne Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 w Łodzi
Aranżacja wystawy: Jerzy Frątczak
Projekt plakatu, katalogu i druków towarzyszących: Jerzy Treliński
Projekt medali: Ewa Tryc-Karpińska

Dział Tkaniny Unikatowej
Jury selekcyjne reprezentacji polskiej: Jerzy Gerlée, Krystyna Kondratiuk (przewodnicząca), Lucyna Napiórkowska, Włodzimierz Pospiech, Romana Szymańska-Plęskowska, Teresa Tyszkiewicz, Anna Wysoczańska

Na wystawie zaprezentowano 134 prace przygotowane przez 109 artystek i artystów z 14 krajów.

Kraje uczestniczące (w nawiasach liczba uczestników): Belgia (2), Brazylia (1), Bułgaria (1), Czechosłowacja (2), Finlandia (1), Hiszpania (1), Japonia (5), Kanada (1), Polska (79), Rumunia (1), Szwajcaria (4), Węgry (6), Wielka Brytania (2), ZSRR (2)

Jury: Karol Grabowski, Krystyna Kondratiuk (przewodnicząca), Tatiana Striżenowa (ZSRR), Ryszard Stanisławski, Dagmar Tučna (Czechosłowacja), Konstanty Węgrzyn, Danuta Wróblewska, Anna Wysoczyńska

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (pierwsza): Masakazu Kobayashi (Japonia) „Wiatr IV”, technika własna, 200 x 190 cm
(1944-2004) Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Kioto. Profesor Uniwersytetu Okayama. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów na całym świecie, m.in. w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Laureat wielu nagród, w tym złotego medalu na 6. Festiwalu Sztuki Kioto (1996). Tworzył także wspólnie z żoną, artystką Naomi Kobayashi. Cenił pracę z włóknem z uwagi na jego naturalność, delikatność i elastyczność.

Równorzędne nagrody:
Nagroda Ministra Przemysłu Lekkiego: Edite Vignere (ZSRR) „Odlewnictwo” i „Wrażenia z podróży”
Nagroda Urzędu Miasta Łodzi: Josef Müller (Czechosłowacja) „Ruch” i „Spokój”
Nagroda Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego: Izabela Marcjan „Zielone winogrona” i „Jeden dzień lata”

Równorzędne wyróżnienia:
Wyróżnienie Ministerstwa Przemysłu Lekkiego: Ryszard Kwiecień „Kastopolt Peri” i „Kastopolt T 2”, Maria Łaszkiewicz „Dziwna figura”, Tapta (Maria Wierusz-Kowalski, Belgia) „Formy w giętkiej przestrzeni”
Wyróżnienie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego: Aleksandra Pukaczewska „Biała”

Medale Triennale:
Dimitar Balev (Bułgaria) „Aranżacja nr 2” i „Nagi”, Maria Teresa Chojnacka „Diminnendo”, Alice Kuchařová (Czechosłowacja) „Młodość” i „Zamysł”, Lilla Kulka-Drozdowska „Oni”, Ana Lupas (Rumunia) „Fruwające jelenie”, Aurelia Munoz (Hiszpania) „Człowiek w lesie”, Anna Olczyk-Kocikowa „Podhale” i „Cyganka”, Kirsti Rantanen (Finlandia) „Spodnie wełniane dla giganta” i „Mała opowiastka”

Medale Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków: 

Jury: Władysław Bojkow, Stanisław Cuchra-Cukrowski, Wiesław Garboliński (przewodniczący), Halina Korbik, Anna Kramarz-Gruszczyńska, Michał Małkiewicz
Laureatki i laureaci: Dimitar Balev (Bułgaria) „Aranżacja nr 2” i „Nagi”, Barbara Czerniejewska „To było w maju”, Artur Jobin i Claire Jobin (Szwajcaria) „Emblematy (tryptyk)”, Maskatu Kobayashi (Japonia) „Wiatr IV” i „B5-2”, Danuta Sienkiewicz „Listopad” i „Czerwony ptak”, Janina Tworek-Pierzgalska „Zima” i „Panna młoda”

Dział Tkaniny Przemysłowej
Jury selekcyjne: Jerzy Gerlée, Danuta Paprowicz-Michno, Adam Nahlik, Włodzimierz Pospiech, Irena Sieradzka, Jadwiga Szmidt, Bogusław Wyszogrodzki (przewodniczący)

Na wystawie zaprezentowano 60 zestawów prac przygotowanych przez 61 projektantek i projektantów.

Jury: Danuta Chybowicz, Karol Grabowski, Adam Nahlik, Jadwiga Szmidt, Zofia Święcicka, Bolesław Tomaszkiewicz, Konstanty Węgrzyn, Bogusław Wyszogrodzki (przewodniczący)

Nagroda Ministra Przemysłu Lekkiego (pierwsza): Maria Wawrzonek, 2 tkaniny dekoracyjne, 2 tkaniny odzieżowe, projekt tkaniny odzieżowej 

Równorzędne nagrody:
Nagroda Ministra Kultury i Sztuki: Eugeniusz Kiszczak, 2 tkaniny dekoracyjne
Nagroda Urzędu Miasta Łodzi: Maria Zielińska, 2 projekty tkanin dekoracyjnych
Nagroda Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego: Maria Przyłęcka, Paweł Przyłęcki, dywany „Pasieka” i „Włochacz”

Równorzędne wyróżnienia:

Wyróżnienie Ministra Przemysłu Lekkiego: Zofia Kołakowska, 2 tkaniny odzieżowe, 2 projekty tkanin dekoracyjnych
Wyróżnienie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego: Magda Kapuścińska-Borkiewicz, projekt tkaniny dekoracyjnej, projekt tkaniny odzieżowej
Medale Triennale: Bożena Przybysz-Burgielska, dywan „Brązowy”; Jadwiga Garda-Łukaszewska, 2 tkaniny dekoracyjne; Danuta Michalak, 2 tkaniny odzieżowe, tkanina przemysłowa; Alicja Łasińska-Wyszogrodzka, 3 projekty tkanin dekoracyjnych, 2 projekty dywanów

Medale Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków:
Jury: Władysław Bojkow, Stanisław Cuchra-Cukrowski, Michał Gałkiewicz, Wiesław Garboliński (przewodniczący), Halina Korbik, Anna Kramarz-Gruszczyńska
Laureatki: Ewa Modrzejewska, tkanina odzieżowa, 3 tkaniny dekoracyjne, projekt tkaniny dekoracyjnej; Maria Zielińska, 2 projekty tkanin dekoracyjnych

Do zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pracę przekazała Ewa Maria Sroczyńska.
 

Zobacz również


16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny

2019-2020, 5 października – 26 lipca

15. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź 2016

2016, 9 maja - 30 października

2010, 10 maja - 31 października

13. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź 2010

12. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, ŁÓDŹ 2007

2007, 21 maja - 31 października