Archiwum triennale


5. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, ŁÓDŹ 1985/19865. Międzynarodowe Triennale Tkaniny

Łódź, 23 października 1985 r. – 9 marca 1986 r.

Sytuacja polityczna w Polsce i wprowadzenie stanu wojennego nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie instytucji kultury, w tym także na przebieg Triennale. Konieczne było przesunięcie terminu wydarzenia o rok. Jeden ze współorganizatorów, Związek Polskich Artystów Plastyków, został zdelegalizowany przez władze 20 czerwca 1983 r., po tym jak jego członkowie poparli postulaty „Solidarności”. Korzystając z zamieszania związanego z próbami zawłaszczenia Triennale przez nowopowstałe, upolitycznione związki artystyczne, dyrektorowi Muzeum Norbertowi Zawiszy udało się uzyskać w Ministerstwie Kultury i Sztuki zgodę na samodzielne organizowanie wydarzenia przez Centralne Muzeum Włókiennictwa. W 1985 r. wprowadzono także zmiany merytoryczne. Rada Programowa Triennale rozszerzyła katalog prac dopuszczanych do udziału w wystawie, ustanawiając zapis regulaminu umożliwiający prezentację dzieł wykonanych w medium włókna lub technice przeplotu. Wcześniej oba warunki musiały być spełnione łącznie. Ponadto Rada uchwaliła nową nazwę wydarzenia w brzmieniu polsko- i angielskojęzycznym, a w odpowiedzi na duże zainteresowanie Triennale podjęto decyzję, że każdy artysta może wziąć udział nie częściej niż w co drugiej wystawie. Aby zachować bezstronność werdyktów, ustalono, że przedstawiciele gospodarzy nie będą dominować liczebnie w składzie jury. Konieczne było zawieszenie przyznawania Medali Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Natomiast na wniosek Wojciecha Sadleya ustanowiono Medal Centralnego Muzeum Włókiennictwa przyznawany przez jury złożone z pracowników tej instytucji. Krystyna Ciszek i Dobrochna Olkiewicz reprezentujące Przedsiębiorstwo Państwowe „Desa” zaproponowały z kolei powołanie nowej stałej imprezy towarzyszącej – Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej.

Organizator:
Centralne Muzeum Włókiennictwa

Miejsce ekspozycji: Centralne Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 w Łodzi Aranżacja wystawy: Stanisław Cuchra-Cukrowski
Projekt plakatu, katalogu i druków towarzyszących: Krzysztof Tyczkowski
Projekt medali: Józef Stasiński

Rada Programowa: Irena Huml, Halina Jurga, Bernard Kepler, Maciej Kurkiewicz, Jolanta Owidzka (przewodnicząca), Urszula Plewka-Schmidt, Krystyna Potocka, Mieczysław Ptaśnik, Barbara Rawa, Wojciech Sadley, Antoni Starczewski, Wojciech Walczak, Norbert Zawisza

Jury selekcyjne reprezentacji polskiej: Irena Huml, Halina Jurga, Bernard Kepler, Wojciech Sadley, Norbert Zawisza

Na wystawie zaprezentowano 104 prace przygotowane przez 110 artystek i artystów z 32 krajów.

Kraje uczestniczące (w nawiasach liczba uczestników): Argentyna (4), Australia (1), Belgia (2), Brazylia (2), Bułgaria (1), Chile (2), Czechosłowacja (9), Dania (3), Finlandia (3), Francja (1), Hiszpania (4), Holandia (2), Irlandia (1), Japonia (5), Jugosławia (3), Kanada (5), Meksyk (6), Norwegia (4), Niemcy (NRD 2, RFN 2), Polska (17), Portugalia (2), Rumunia (4), Szwajcaria (2), Szwecja (2), Urugwaj (2), USA (5), Wenezuela (2), Węgry (3), Wielka Brytania (3), Włochy (2), ZSRR (5)

Jury: Mary Jane Jacob (USA), Halina Jurga, Kuniko Lucy Kato (Japonia), Ana Lupas (Rumunia), Norbert Zawisza (przewodniczący)

Złoty Medal: nie przyznano ze względu na wyrównany poziom prac
Srebrne Medale: Maria Teresa Chojnacka „Diuny”, Akio Hamatani (Japonia) „Biały Łuk 6”
Brązowe Medale: Rebecca Medel (USA) „Rozjaśnienie”, Veerle Rouquart (Belgia) „Dorstig paard”, Maisa Tikkannen (Finlandia) „Horyzont”, Teruyoshi Yoshida (Japonia) „Powierzchnia jeziora”

Medal Centralnego Muzeum Włókiennictwa: Andrzej Rajch „Trzy gracje”

Do zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa prace przekazali: Jose Cardozo (Urugwaj), Helen Frances Gregor (Kanada), Maria Teresa Torras (Wenezuela), Arlinda Nunes Volpato (Brazylia).

Wydarzenia towarzyszące:

3. Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej
Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, ul. Piotrkowska 282
1. Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej
Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, ul. Piotrkowska 282
 

Zobacz również


16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny

2019-2020, 5 października – 26 lipca

15. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź 2016

2016, 9 maja - 30 października

2010, 10 maja - 31 października

13. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź 2010

12. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, ŁÓDŹ 2007

2007, 21 maja - 31 października