Działy otwarte / Działy zamknięte


 W tym roku Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi obchodzi sześćdziesiątą rocznicę powstania, z tej okazji w listopadzie br. zapraszamy na jubileuszową wystawę "Działy Otwarte / Działy zamknięte".

 

Jubileusze skłaniają do wnikliwego analizowania historii, do bilansów i podsumowań. Wystawa „Działy otwarte / Działy zamknięte”, dla której punktem wyjścia stały się refleksje nad historią instytucji, specyfiką kolekcji czy w końcu zmieniającą się rolą muzeów, jest subiektywną opowieścią o narracji zbudowanej ze współczesnej perspektywy.

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z artykułu pierwszej dyrektorki muzeum, Krystyny Kondratiuk. Struktura instytucji muzealnych oparta jest na działach – według Kondratiuk działy otwarte to biblioteka, czytelnia, sale projekcyjne czy dział wystaw czasowych. Tytuł nawiązuje bezpośrednio do słów Krystyny Kondratiuk, ale również do refleksji nad zmieniającą się przez lata rolą instytucji czy też toczącej się obecnie międzynarodowej dyskusji nad nową definicją muzeum. Wystawa zrywa z wizją muzeum jako formą instytucji zamkniętej, jedynie katalogującej i badającej przeszłość,  ukazuje je raczej jako strukturę otwartą na interpretowanie, pole działań artystycznych.

Bogate zbiory CMWŁ stanowią źródło inspiracji dla współczesnych twórców. Magazyny i archiwa zostały otwarte i poddane interpretacji. Ze względu na złożony charakter poszczególnych kolekcji CMWŁ główna kuratorka muzeum, Marta Kowalewska zdecydowała się zbudować ekspozycję wokół trzech kolekcji: tkaniny artystycznej, tkaniny przemysłowej i odzieży. Do pracy zaprosiła artystki: Dominikę Krogulską i Małgorzatę Markiewicz oraz Marcina Różyca, kuratora projektów artystyczno-modowych i pracownika CMWŁ. W prace nad wystawą zaangażowane są również Katarzyna Biłas i Monika Kowalczyk z Działu Tkaniny Artystycznej CMWŁ.

Ile oczu tyle spojrzeń. Zaproszenie do współpracy artystek i artystów miało na celu odwrócenie naukowego porządku na rzecz interpretacji i przepracowania instytucjonalnej historii poprzez twórczą interpretację. Kuratorzy stworzyli trzy narracje podyktowane osobistymi fascynacjami.

Dowiedz się więcej