Konteksty historyczne


 Wystawa stała „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” opowiada dzieje włókienniczej Łodzi z perspektywy życia codziennego jej mieszkańców. Nie dotyczy biografii wielkich postaci, nie znajdziemy tutaj opisów przełomowych bitew i wydarzeń zmieniających dzieje świata. Mamy za to do czynienia ze zbiorem przedmiotów, które przy odpowiedniej perspektywie opowiadają historię swoich właścicieli oraz środowiska jakie ich kształtowało. Nie zawsze są to powiązania łatwo dostrzegalne i jednoznaczne, część z nich można poznać jedynie umieszczając dany element w szerszym kontekście.

Dlatego też przygotowaliśmy zestaw artykułów dotyczących dziejów XIX i XX wiecznej Łodzi, pozwalających na lepsze poznanie szeroko rozumianych warunków życia w mieście. Są to teksty dotyczące nie tylko zagadnień gospodarczych czy kulturowych, ale także spraw codziennych, które w nieoczywisty sposób wpływały na to, jak zmieniało się życie mieszkańców miasta.

 

 • PRACA W PRZEMYSŁOWEJ ŁODZI

XIX-wieczna Łódź – stolica polskiego przemysłu, przyciągała rzesze ludzi szukających tutaj zatrudnienia. W latach 20-tych i 30-tych większość robotników rekrutowała się głównie z rodzin niemieckich rzemieślników. Druga połowa stulecia przyniosła olbrzymie zmiany. Czytaj więcej...

 

 • PRACA DZIECI W DAWNEJ ŁODZI

Trudne warunki bytowe, duża liczba dzieci na utrzymaniu, niski poziom wykształcenia sprawiał, że rodziny robotnicze nie inwestowały w rozwój osobowości dziecka, skupiając się głównie na zaspokojeniu jego elementarnych potrzeb. Czytaj więcej...

 

 • ŁÓDZKIE GOSPODARSTWA DOMOWE W XIX i XX W.

Przybywający do Łodzi w poszukiwaniu pracy robotnicy zamieszkiwali w ciasnych, często jednoizbowych, źle ogrzanych i ciemnych mieszkaniach. Pokój pełnił funkcję sypialni, kuchni, jadalni i łazienki jedocześnie. Czytaj więcej...

 

 • HIGIENA W ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ

Szybki rozwój naszego miasta sprawił, że lawinowo wzrastała liczba mieszkańców. Za wzrostem demograficznym nie podążały jednak rozwiązania sanitarno-higieniczne. Czytaj więcej...

 

 • POCZĄTKI SŁUŻBY ZDROWIA W ŁODZI

W początkach XIX wieku w Łodzi służba zdrowia właściwie nie istniała. Leczeniem trudnili się wówczas tzw. cyrulicy, głównie pochodzenia żydowskiego. Z biegiem lat pojawiali się w mieście pojedynczy chirurdzy i felczerzy sprawujący opiekę nad zdrowiem mieszkańców miasta. Czytaj więcej...

 

 • SPRAWA FAŁSZERZY MASZYN DO SZYCIA

W sierpniu 1931 roku łódzkie gazety zaczęły donosić o sensacyjnej, bezprecedensowej sprawie fałszerzy maszyn do szycia. Poszkodowana, centrala szeroko znanej firmy „Singer Sewing Machine Co”,  zaczęła otrzymywać olbrzymią liczbę reklamacji świeżo zakupionych maszyn. Czytaj więcej...

 

 • SPORT W DAWNEJ ŁODZI

Początkowo sport w rozwijającej się, przemysłowej Łodzi był sposobem spędzania wolnego czasu zarezerwowanym dla miejskich elit. Z biegiem lat stawał się coraz bardziej popularny i nabierał charakteru masowego. Czytaj więcej...
 

 • GRY I ZABAWY DZIECIĘCE

Jak wyglądały zabawy najmłodszych, kiedy do dyspozycji był patyk czy kapsle znalezione na podwórku? Czytaj więcej...
 

 • CZAS WOLNY ŁODZIAN W XIX i NA POCZĄTKU XX W.

To, jak wolny czas spędzali przed laty łodzianie w dużej mierze zależało od ich statusu materialnego i społecznego. W robotniczych domach czynszowych centrum życia towarzyskiego stanowiło podwórko. Czytaj więcej...

 

 • ŁÓDZKA KULTURA W XIX i W POCZĄTKACH XX W.

Najpopularniejszą formą rozrywki oferowaną przez miasto było kino. W 1899 roku, przy Piotrkowskiej 120 w Łodzi, za sprawą braci – Antoniego i Władysława Krzemińskich, ruszyło pierwsze w Polsce stacjonarne kino „Gabinet Iluzji”. Czytaj więcej...

 

 • SZKOLNICTWO W ŁODZI W 20-LECIU MIĘDZYWOJENNYM

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ogłoszono założenia nowego systemu oświaty, zapowiadając tym samym, że w kraju powstanie bezpłatne i świeckie szkolnictwo... Czytaj więcej...

Dowiedz się więcej


ŁÓDZKIE MIKROHISTORIE. LUDZKIE MIKROHISTORIE

Wystawa stała „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” opowiada historię wielokulturowej, włókienniczej Łodzi z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców. Losy bohaterów ukazane są na przestrzeni XIX i XX w. na tle zdarzeń historycznych i społecznych.